Topné panely
   
   
Topné kabely do okapů Příslušenství a úchyty pro okapy a svody Promrazová ochrana potrubí 
   
Vyhřívání volných plochSamoregulační (inteligentní) kabely  Regulace 
   

 VYHŘÍVÁNÍ OKAPŮ

 

Zamrzání okapů způsobuje rozsáhlé škody a padající rampouchy ohrožují chodce.

Proto  jsme se zeptali na nejčastější otázky spojené s pořízením a provozovaním vyhřívání okapů a svodů pana Mlynára z firmy elektricke-topeni.cz

Pane Mlynáre, kdy je vhodné použít topné kabely do okapů?

Topné kabely do okapů je vhodné  a rozumné použít v případě, kdy se v okapech a okapových svodech tvoří ledové bariéry. Ty znemožňují odtok vody, která potom přetéká přes okap na fasádu, a tam po opětovném zmrznutí způsobuje tzv. „odfouknutí" a případně i odpadnutí omítky. Dále se často vlivem neprůchodného okapu sníh a led hromadí na střeše a při tání skapává pod střešní krytinu, kde může způsobit velké škody v podobě navlhnuti izolace a střešní konstrukce. Izolace tím ztrácí své izolační vlastnosti a střešní konstrukce je ohrožena plísní. Největší nebezpečí v případě zamrzání okapů ale tvoří rampouchy, které mohou ohrožovat zdraví a životy lidí.

schéma zamrzání okapů Plíseň ze zatákání ze zamrzlých okapů

Jak  náročná je instalace, zvládnu ji svépomocí?

Instalace není náročná. Menší aplikace na svém RD zvládne průměrně šikovný člověk. Náročnější montáže mohou provádět  firmy dodávající střechy, klempíři, stavební firmy apod. Celou instalaci musí vždy zapojit kvalifikovaný elektrikář.

Jak se topné kabely pro vyhřívání okapů instalují?

Do okapu nejčastěji instalujeme dvoužilový kabel s ochranným opletením a UV ochranou o výkonu 20W/m. Pro běžné okapy a svody doporučujeme výkon 30-40W/m,  to znamená, že se kabel instaluje do žlabů dvakrát. Rozteč dvou kabelů ve žlabu má být 5 až 8cm.To zajišťuje lepší distribuci tepla,  než kdyby byl použit jen jeden kabel o vyšším výkonu. V nadmořských výškách okolo 1000m doporučujeme výkon 60W/m a více - po posouzení místních podmínek. K upevnění kabelu ve žlabu se používají žlabové příchytky a ve svodech do 10m délky svodové příchytky na plastovém řetězu. Příchytky se instalují s roztečí přibližně 25 cm.U atypických okapů a svodů delších než 10 m se fixace kabelů provádí pomocí příchytek upevněných na nerezovém lanku.

V případě montáže na střešní krytinu se kabel instaluje tzv. pilkováním a to v takových roztečích,aby plošný příkon činil cca 200W/m2, u nadmořských výšek blízkých 1000m pak minimálně 250W/m2.

Jak se systém ovládá a jaké jsou možnosti regulace?

Možností ovládání je několik.U nižších příkonů do zhruba 500W lze kabely ovládat přes vypínač nebo s diferenčním termostatem, na kterém je možné nastavit horní a dolní mez teploty, určité kritické rozmezí pro zamrzání okapů.

Regulátor se umisťuje na fasádu tak, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření nebo byl ovlivněn jiným tepelným zdrojem.Takto ovládané vyhřívání žlabů je nutné pro dosažení úsporného provozu provozovat pod dohledem a vypínat v době kdy nehrozí zamrzání okapů.

Další a z hlediska provozu nejekonomičtější regulace je set  pro vytápění volných ploch a střešních systémů. Tato regulace vyhodnocuje nejen teplotu, ale i vlhkost. Proto spíná vyhřívání okapů, svodů a střech pouze při skutečném nebezpečí vzniku námrazy. Proti ručnímu nebo termostatickému ovládání dosahuje úsporu až 80%.

Regulátor se v tomto případě umisťuje do rozvaděče.Teplotní čidlo pak na místo kde nebude vystaveno přímému slunečnímu záření, ani jiným tepelným zdrojům. Vlhkostní čidlo umisťujeme do okapu na nejproblematičtější místo zpravidla ke svodu.

 Aby zařízení pracovalo správně, musí fungovat preventivně, nikoli jako řešení kalamitního stavu.

Potřebuje vytápění okapů nějakou údržbu?

Zařízení žádnou údržbu nepotřebuje.Jediné co je potřeba pohlídat je případné zanášení okapů v místech kde se v okolí střech vyskytují stromy, ale to ostatně patří k běžné údržbě okapů.

Kolik asi stojí roční provoz vyhřívání okapů?

Celková cena je závislá na více faktorech. Je to hlavně způsob regulace a její nastavení, místní klimatické podmínky a samozřejmě „tuhost" zimy. V průměrných klimatických podmínkách ČR by provozní hodiny měli činit přibližně 500 hod. za rok. Ty vynásobíte příkonem vaší instalace a cenou elektřiny.

Kde mohu topné kabely do žlabů a příslušenství nakoupit a případně získat další podrobnější informace?

Tento materiál lze objednat na našich webových stránkách. Tam také naleznete kontaktní informace, kde zodpovíme vaše dotazy a případně navrhneme řešení vašich zakázek.

Pane Mlynáre, děkuji za rozhovor.

designed by 4D Panavis & Panadela | Vyhřívání okapů | contents ©2019 | powered by Online Shop P&Pv2.7 & Quick.Cart TOPlist