Topné panely

Ochrana proti zamrzání potrubíV zimních měsících může docházet k zamrzání potrubí a jeho případnému poškození. V domácnostech, tak v lepším případě nepoteče voda a v průmyslových provozech dochází k ekonomickým ztrátám. Tuto situaci lze řešit ochranou potrubí topnými kabely.

První možností jsou topné okruhy PFP včetně příložného termostatu integrovaného přímo v kabelu a jsou ukončeny připojovací šňůrou s vidlicí o délce 1,5m. Termostat spíná při poklesu teploty pod 3°C a znovu vypíná při dosažení 10°C. PFP kabely se vyrábějí v délkách 2 – 42m proto jsou vhodné především pro RD a menší aplikace.

Další možností je klasický odporový topný kabel ADPSV s ochranným opletením se stálým lineárním výkonem 10W/m. Vyrábí se v typizovaných délkách 11 až 194m. Je opatřen 5m studeným koncem, který je možno na objednání prodloužit. Zapojuje se do instalační krabice a je nutné opatřit instalaci externím termostatem.

Topné okruhy ADPSV a PFP se nesmí krátit, vzájemně křížit a dotýkat.

Další možností jsou samoregulační kabely . Speciální konstrukce zajišťuje automatickou regulaci topného výkonu v závislosti na okolní teplotě v kterémkoli místě kabelu. Kabely se mohou navzájem dotýkat, křížit nebo procházet prostředím o různých teplotách aniž by došlo k jejich poškození. Konstrukce umožňuje zkracovat kabel na potřebnou délku. Kabel se opatřuje studenými konci libovolné délky určený pro zapojení do instalační krabice. Samoregulační kabely upravují svůj výkon podle okolní teploty, ale nikdy nevypínají, proto je nutné pro správný a úsporný provoz řídit instalaci nadřazeným termostatem.

Vhodná regulace pro ADPSV a samoregulační kabely je například KABLOREG  A1 určený pro umístění do rozvaděče na DIN lištu. Na termostatu lze nastavit požadovanou teplotu spínání. Čidla pro tento termostat se dodávají v délkách 3, 5 a 10m, ale lze je prodloužit stíněným kabelem až na délku 100m.

Spojky spojující topný okruh a studený konec  se nesmějí mechanicky namáhat. Topné kabely nelze montovat na potrubí, která dosahují teploty víc než 65 - 70°C v závislosti na typu použitého kabelu. Topný okruh nenahrazuje tepelnou izolaci, ale pouze vyrovnává tepelné ztráty a proto se potrubí s topným kabelem vždy izoluje.

Před samotnou instalací je nutné nejdříve zvolit potřebný příkon v závislosti na průměru potrubí, tloušťce a typu izolace a požadované teplotě přepravovaného media. Toto orientačně určíme pomocí této tabulky. Plastové potrubí je nutné nejdříve obalit hliníkovou folií nebo hliníkovou páskou určenou také na přelepení topného kabelu. To zajistí rovnoměrné šíření tepla po povrchu. Na kovové potrubí instalujeme topný kabel přímo.

Kabel připevníme k potrubí hliníkovou nebo PVC páskou, tak aby rozvržení topného výkonu v celé délce bylo co nejrovnoměrnější. Při instalaci je nutno dbát na to že ventily, spojky a příruby mají větší tepelné ztráty a proto je třeba tyto místa ošetřit větším příkonem. Teplotní čidlo umístíme na potrubí ne však do blízkosti kabelu. Následně se teplotní čidlo a kabel v celé délce přelepí hliníkovou páskou.

Po montáži se celé potrubí s topným kabelem a čidlem obalí izolací. Používá se minerální vata nebo nehořlavý typ pěnové izolace o síle 1-2cm. Tloušťka izolace musí být po celé délce rovnoměrná, protože v případě, že by senzor byl izolován více než zbytek potrubí, mohlo by docházet k zamrzání potrubí. V opačném případě by docházelo k přehřívání kabelu.

S ohledem na nasákavost izolace a umístění potrubí je nutné v případě potřeby chránit izolaci nepropustnou vrstvou!
designed by 4D Panavis & Panadela | Vyhřívání okapů | contents ©2024 | powered by Online Shop P&Pv2.7 & Quick.Cart TOPlist